Vattentorn staat voor proactief en resultaatgericht ontwikkelen. Wij zijn in staat om snel en innovatief  duurzame resultaten te boeken.

 

Vattentorn is Zweeds voor Watertoren.

Het is ook de fysieke locatie van waaruit onze projecten bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd worden.

wat wij doen

Wij adviseren bij  retail, zorg en residentiele vastgoedvraagstukken

en we worden echt gelukkig als we de klus vervolgens zelf mogen klaren.

Wij zijn de verbindende factor. Vattentorn staat voor proactief en resultaatgericht ontwikkelen.

Door het leggen van de juiste verbindingen zijn wij in staat om

snel, innovatief en duurzame resultaten te boeken: dat is de Vattentorn-factor.

consulting

 

Vattentorn heeft een aantal specialismen in huis, waaronder bepaling van bouwkosten en vormgeven van ruimtelijk beleid. Bij ons vindt u de unieke combinatie van enerzijds specialisme en anderzijds commercie/pragmatisme. We worden ingehuurd door gemeenten, grond- , gebouweigenaren en financiële instellingen om (in)zicht te krijgen in de potentie van plannen en projecten, het geven van second opinions alsmede om specifiek bijstand te verlenen in ruimtelijke- of prijsvormingstrajecten. Dit doen we bijna nooit alleen. We betrekken hiertoe altijd vak- en branchespecialisten om u optimaal te kunnen adviseren.

 

 

 

 

(concept)ontwikkeling

 

Onze concepten en ideeën zijn altijd een versterking van de business van de klant, vaak de vastgoedeigenaar. Wij richten ons met name op de herpositionering en ontwikkeling van bestaand vastgoed maar schuwen nieuwbouw daarbij niet. Onze passie ligt bij  het reanimeren van bestaand vastgoed, soms door te herbestemmen, een enkele keer door gedeeltelijke sloop maar altijd vanuit de visie dat bestaand vastgoed duurzame meerwaarde oplevert door haar historie, locatie en gebouwelijke verschijning.

Indien economische (of maatschappelijke) haalbaarheid is gebleken organiseren wij het proces, dragen zorg voor financiering en participeren wij indien gewenst risicodragend in het project.

projectmanagement

 

U kunt ons inhuren als projectmanager. Wij hebben ruime ervaring in het managen van complexe projecten en voldoende deskundigheid om alle facetten van het project te kunnen beoordelen. Samen met u selecteren wij het optimale team, loodsen wij het project door de procedures, behoeden wij u voor valkuilen en schuwen het niet met u de confrontatie aan te gaan om een optimaal resultaat te kunnen bewerkstelligen. Of het nu gaat om een winkel die in  week omgebouwd moet zijn of het bundelen van ondernemers voor een nieuw gezondheidscentrum. Daarnaast kunnen wij ook een volledig team aanreiken waarbij u 1 contractpartner heeft voor al uw ontwerp- en adviesdiensten rondom uw project.

onze projecten

Dankzij onze jarenlange ervaring in bouw en architectuur, tonen wie hier enkele projecten
die wij ontwikkeld hebben.

Sven Alink

Vattentorn is in 2014 opgericht door Sven Alink. Wij adviseren bij vastgoedvraagstukken en worden echt gelukkig als we de klus zelf mogen klaren. Vattentorn staat voor proactief en resultaatgericht werken. We zijn meer doeners dan adviseurs. Snel en tegen lage kosten, innovatieve en duurzame resultaten boeken: daar staat Vattentorn voor.

 

Wij opereren op het scheidingsvlak van techniek en commercie, kunnen een concept vertalen in concrete plannen. We weten wat mogelijk is, wat we wel en niet kunnen waarmaken. Er zijn plannen waar we niet aan beginnen omdat er te veel bezwaren aan kleven. We leveren ook kritiek, want onze opdrachtgevers willen feedback. Je moet hen een spiegel kunnen voorhouden. Het is die totaalcombinatie die we toepassen voor onze opdrachtgevers en dat doen we op een onderscheidende manier. We opereren namelijk op van tevoren vastgelegde fee of participeren risicodragend mee. We werken dus met vaste afspraken. In het voortraject bepalen we de kaders van het project waarbinnen we het moeten waarmaken. Zowel financieel als technisch en alles er tussenin. We zorgen dat het geheel volgens de gemaakte afspraken verloopt en we voorkomen dat we achteraf moeten melden dat het niet helemaal is gelukt.

hoe wij werken

onze partners

Het runnen van een project doe je samen en met vele partijen. Ieder project kent daarbij zijn eigen dynamiek en vraagt om specifieke kennis en ervaring. Vattentorn heeft een team van professionals om zich heen verzameld, dat zich ontfermt over retail, residentiële en maatschappelijke vastgoedprojecten. Met een aantal partijen heeft ze daarnaast ook een meer duurzame verbintenis opgebouwd door financiele participatie. Door deze verbintenissen beschikt Vattentorn over maximale slagkracht, kennis en kan ze indien nodig beschikken over kapitaal.

M3V Management

M3V verleent advies- en managementdiensten op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Samen met de opdrachtgever zorgt M3V voor voorzieningen en voorzieningenbeleid waarbij het gebruik, de gebruikers én bestuurlijke ambities centraal staan. Duurzaamheid, functionaliteit en een betaalbare exploitatie is daarbij de leidraad. M3V biedt ondersteuning bij benodigde ontwikkelingen in een organisatie, zoals interim management en fusiebegeleiding. Strategische beleids- en huisvestingsadvisering voor overheden, maatschappelijke instellingen en corporaties vormen hierbij de kern.

 

Levendige wijken en kernen, betekenisvolle voorzieningen, flexibiliteit, beheersing van de levensduurkosten (‘Total Cost of Ownership’) en co-makership zijn continue de uitgangspunten. Dat maakt de M3V aanpak vernieuwend en biedt zekerheid voor opdrachtgevers en bestuurders.

+

Co-Development

Co-Development is een eigenzinnige, duurzame en risicodragende vastgoedontwikkelaar. Ze heeft oog voor de ruimte, de eisen die het klimaat stelt aan ons handelen, de gebruiker, de omgeving en de (toekomstig) eigenaar. Van succes is sprake wanneer op alle fronten/aspecten vooruitgang wordt geboekt. Dan is er volgens de visie van Co-Development efficiëntie in de economische zin bereikt.

De primaire aandacht gaat uit naar gebouwen van vijftig jaar en ouder, die in aanmerking komen voor binnenstedelijke herontwikkeling. Co geeft de voorkeur aan gebruikers die de doelstelling van duurzaam ondernemen onderschrijven.

+

SBM Groep

De roots van Vattentorn liggen bij SBM. Met SBM bundelt Vattentorn haar kennis.

 

 

 

 

 

Watertorenstraat 2

7573 DZ Oldenzaal

+31 6 15 573 573

info@vattentorn.nl

www.vattentorn.nl